Tourism Samrakshana Samithi

Tourism Samrakshana Samithi

 ടൂറിസം സംരക്ഷണ സമിതി - Tourism Protection Samithi

ഇത് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഗ്രൂപ്പ്‌ ആണ്. കേരളത്തിൽ "ടൂറിസം" നില നിർത്തണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തി. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല, സംഘടനകൾ ഇല്ല.  ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താലുകളോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലോ ആശംസകളോ .. ഇടരുത്. "ടൂറിസം ശക്തിപ്പെടുത്തുക..." നമുക്കെന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രം ആരായുക.... View more to Click Here

Things to do

DAY TRIP FROM COCHIN

Start Time: 7 am | End Time: 7pm

3950 5000

Munnar Nature trekking (half day)

Start Time: 8:30 AM | End Time: 1 PM

700 750

Kolukkumala Tea Plantation Walk With Te

Start Time: 10 am | End Time:

1350 1500